onsdag 13 juli 2016

Stå fast – vägra vår tids utvecklingstvång

Omslagsbild
Författare: Svend Brinkmann.

2015, Övrigt, Facklitteratur.

Boken Stå fast av den danske psykologiprofessorn Svend Brinkmann är ingen skönlitterär bok, utan återfinns på hylla D, alltså filosofi och psykologi. Däremot skriver han om vikten av att läsa skönlitteratur, framför självhjälpsböcker. Trots det skriver han en sådan själv, alltså en bok som närmast liknar en självhjälpsbok. I Stå fast ger Brinkmann en motbild till dagens krav på ständig utveckling, ständig förändring och ständig lycka. Han menar istället att människan ska ha rötter och inte så mycket fötter. Han formulerar sju regler, med syfte att kunna stå emot samtidens utvecklingstvång och hitta till det väsentliga i livet, det vill säga hur man förlikar sig med sig själv, inte hur man hittar sig själv.

  • Sluta känna efter i dig själv
  • Fokusera på det negativa i ditt liv
  • Ta på dig nej-hatten
  • Håll tillbaka dina känslor
  • Avskeda din coach
  • Läs en roman
  • Dröj vid det förflutna
Numera är det många av oss som upplever att allt går fortare och fortare. Livstempot accelererar. Hela tiden måste vi förhålla oss till ny teknologi, ständiga omstruktureringar och skriftande trender … . Köper man en smartphone dröjer det inte länge innan man måste byta ut den för att kunna köra de senaste applikationerna. … Nästan alla tillvarons aspekter har genomgått en hastighetsökning så att vi nu talar om till exempel snabbmat, speed dating, power naps och korttidsterapi. Nyligen provade jag en app (med namnet Spritz) som kan öka vår läshastighet från cirka tvåhundrafemtio ord i minuten till fem-sexhundra ord i minuten genom att på ett finurligt sätt visa ett enda ord åt gången. Plötsligt kan man läsa en roman på ett par timmar! Men kan denna kvantitativa hastighetsökning verkligen ge en kvalitativt bättre förståelse av litteratur? Varför har hastighet blivit ett mål i sig? Kritiker av den accelererande utvecklingen påpekar att hastighetsökningen leder till en allmän likgiltighet för våra aktiviteter samt en upplevelse av permanent tidsbrist.

 Ur kapitlet om romaner:

Biografier ligger alltid i toppen på bestsellerlistan, men ofta hyllar de bara triviala människors framgångar och binder dig till föreställningen att du kan kontrollera din tillvaro. Självhjälpsböcker gör samma sak, och i längden blir du bara på dåligt humör för att du inte kan leva upp till deras löften om lycka, rikedom och hälsa. … I motsats till självhjälpsböcker och de flesta självbiografier kan romaner presentera livet mer rättvist som sammansatt, slumpartat, kaotiskt och ur många perspektiv. Romaner kan påminna dig om hur lite du faktiskt kan kontrollera här i livet och samtidigt visa dig hur sammanflätat ditt liv är med sociala, kulturella och historiska processer. Den insikten kan ge dig ödmjukhet och kanske hjälpa dig att hellre göra din plikt än att kretsa kring ditt eget själv och din självutveckling. … Romaner kan ju vara på många olika sätt, allt från den mest tillgängliga chicklit till de ryska existentiella klassikerna, och visst finns det massor av romaner som följer samma linjära mallar som finns i självutvecklingstänkandet. Men poängen är att romanen som form dessutom är fri att visa tillvaron och självet på alla möjliga sätt. … På vilket sätt kan romanen lära dig att stå stadigt i tillvaron? Genom att hjälpa dig att finna mening eller en livshorisont utanför dig själv som du kan sträva efter och stå stadigt på.

Tanken med boken är att det kan bli lättare att överleva i den accelererande kultur som beskrivs, alltså att lära sig att stå stadigt, med inspiration från det klassiska stoiska tänkandet och dess filosofi, som lägger vikt vid självbehärskning, sinnesro, värdighet, pliktkänsla och ett begrundande av livets förgänglighet. Är det ord du kommer i kontakt med ens en gång i halvåret?

Möjligtvis är du nöjd med det samhälle som beskrivs av Brinkmann, där förändringar av olika slag sker stup i kvarten? Men läs då denna bok för att ”känna din fiende” och slipa dina motargument. Om det nu finns sådana.


/Carolina

Inga kommentarer: